Ormastorp 2:2

Ormastorp 2:2 ligger en liten bit från toppen av Linderödsåsen mellan slätt och skog. Landskapet präglas av många stenmurar, mindre åkrar och betesmarker, ofta omgärdade av skog. På vår gård har det funnits köttdjur sedan början av 1970-talet. Som 9:e generationen på gården tog Daniel 2007 över lantbruket efter sina föräldrar.
Vi säljer köttlådor som vi leverar till olika utlämningsställen i Skåne. Hör av er för detaljer eller titta på vår Facebook sida.

Våra Djur

Våra KRAV-godkända djur går lösa året om och hela tiden har dom fri tillgång på foder. Våra kor är i huvudsak av raserna Simmental, Angus och Charolais som vi korsar med varandra för att få fram friska och sunda djur. I dagsläget finns här ca 80 moderdjur.

Krav

Sedan 2009 driver vi lantbruket ekologiskt efter KRAV:s regler. Som KRAV-producenter använder vi inget bekämpningsmedel och ingen konstgödning. All gödsel som blir efter djuren sprids på våra egna åkrar och vi får på så sätt ett kretslopp.

Svenskt Sigill

Sedan 2018 driver vi lantbruket ekologiskt efter Svenskt Sigill:s regler.

Ormastorp Eko AB, Daniel Edvinsson, Ormastorp 2179, 242 91 Hörby, 070-998 87 64